คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประสานงาน : นครสวรรค์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (นิ้วมือข้างซ้ายบางนิ้ว)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสาน

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน มีความสามารถเป็นพิธีกรได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-2890106 หรือ อีเมล์ tawanthip.ploy@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/03/2564 เวลา 10:48:36