คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายพีระพล ดีนาน อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวาอ่อนแรง ใช้งานแขนขวาได้ 30%)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทำงานคีย์ข้อมููล ทำเอกสาร งานคอมพิวเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถขับขี่รถจักรยนต์และรถยนต์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-2273698 หรือ อีเมล์ savemylif@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/03/2564 เวลา 10:46:58