คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบุรี ปิ่นเกล้า

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์ อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (หูหนวก)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่ม ในเขตนนทบุรี/ปิ่นเกล้า

ความสามารถ/ทักษะ มีทักษะการทำงานอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ฯลฯ

ติดต่อ โทรศัพท์ 087-9145353 หรือ อีเมล์ witita2511@windowslive.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2564 เวลา 15:27:23