คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้านบัญชี การเงิน : ใกล้เคียงรถไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล นายอติวัชร สุระไพรสณฑ์ อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายทำงานไม่ได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านบัญชี การเงิน หรืองานคอมพิวเตอร์ ใกล้เคียงรถไฟฟ้า

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้ดี มีทักษะการพูดที่ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-1681898 หรือ อีเมล์ ply_star9@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2564 เวลา 15:21:07