คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงค์นุช ทุมทอง อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ใช้ไม้ค้ำยัน)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสมในเขตพื้นที่นครราชสีมา หรือที่ทำงานที่มีที่พักให้

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานด้านโอเปอเรเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 096-7490096 หรือ อีเมล์ nongnuchtumthong@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2564 เวลา 15:18:14