คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน : พระนครศรีอยุธยา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุนิสา แสงทับทิม อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนข้างซ้ายใช้งานไม่ได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรืองานประชาสัมพันธ์

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 089-35653674 หรือ อีเมล์ sunisa.oppo1996@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/02/2564 เวลา 14:49:58