คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปากเกร็ด นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจารุพรรณ เนตรพุกกณะ อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

ความพิการ พิการทางการมองเห็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานขาย งานตลาด งานถอดเทป บทสัมภาษณ์ต่างๆ งานประชุมสัมมนา หรืองานอื่นตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงาน Telesale มาก่อน งานธุรการ รับโทรศัพท์ประสานงาน สรุป Time Attendance ประจำเดือน

ติดต่อ โทรศัพท์ 090-6487324 หรือ อีเมล์ jaggajee.myheartwillgoon@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/02/2564 เวลา 14:42:31