คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ : รามคำแหง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรรุจา ธัญชนินกัญปภา อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขน/ขาซ้ายอ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน ทำงานทางด้านธุรการประสานงาน งานเอกสารการเงิน งานทรัพยากรบุคคลมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-6695556 หรือ อีเมล์ thunchanin_gunpapha.p@live.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/02/2564 เวลา 11:13:30