คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ หรืองานตามความเหมาะสม : สวนหลวง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายวีระชาติ จาดนอก อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขน-ขาอ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านบริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูล งานธุรการประสานงานทั่วไป หรืองานอื่นตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านบริการลูกค้า สินเชื่อ งานธุรการมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-7844707 หรือ อีเมล์ wee454511111@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/02/2564 เวลา 09:45:01