คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาวี ปีนโคกกรวด อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา

ลักษณะงานที่ต้องการ งานบริการด้านนวด ในเขตพื้นที่ กทม.

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์อาชีพนวดแผนไทย มา 3 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-0481115

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/01/2564 เวลา 09:37:11