คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บางนา บางพลี

ชื่อ-นามสกุล นายฑิฏิวรรษ เจริญควร อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) การบัญชี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านคลังสินค้า งานซ่อมบำรุงหรืองานธุรการ ในเขตพื้นที่ บางนา อ่อนนุชหรือบางพลี

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านคลังสินค้า

ติดต่อ โทรศัพท์ 0806060127 ID Line : thi-pepsi93598 หรือ อีเมล์ Jan121fri@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/01/2564 เวลา 09:36:12