คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บางกะปิ

ชื่อ-นามสกุล นายธีรศักดิ์ แก้วศรี อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านกฎหมาย หรืองานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที่รามคำแหง / บางกะปิ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ด้านนิติกรมบังคับคดี และนิติกรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดต่อ โทรศัพท์ 086-9800975 หรือ อีเมล์ Tooktuk1982@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/01/2564 เวลา 09:34:22