คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ : อ่อนนุช กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายวีระชาติ จาดนอก อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (อ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านธุรการ ฝ่ายบุคคล งานประชาสัมพันธ์ คีย์ข้อมูลงานบรรณาสาร หรืองานอื่นตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน HR งานธุรการบุคคล ตรวจรับสินค้ามาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-7844707 หรือ อีเมล์ wee454511111@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/01/2564 เวลา 09:33:19