คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : เชียงราย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภาวรรณ สารคาม อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (หูตึงข้างขวา) ได้ยิน 1 ข้าง

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-3050271 หรือ อีเมล์ suphawan1996@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:13:29