คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม : บางเขน กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายภาณุวัฒน์ ติกุล อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (สามารถใช้ภาษามือได้ / เขียนได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ งานบุคคลหรืองานตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานทางด้านธุรการ งานบุคคล ธุรการบัญชีและการเงิน

ติดต่อ โทรศัพท์ 094-3298827 หรือ อีเมล์ joblovejob2527@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:12:00