คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านงานบุคคลหรืองานตามความเหมาะสม : ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอารีรัตน์ นามพิชัย อายุ 20 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย ใช้เก้าอี้เข็น

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านสรรหาบุคคล งานธุรการ เอกสาร หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านสรรหาบุคคล งานฝ่ายบุคคล งานธุรการ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 061-7190976 หรือ อีเมล์ nuploy.pn@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:10:21