คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานตามความเหมาะสม : ระยอง

ชื่อ-นามสกุล นายสุรศักดิ์ พวงรัตน์ อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายขาด)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการหางานทั่วไป หรือตามความเหมาะสมในเขตพื้นที่ระยอง

ความสามารถ/ทักษะ สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้ หรืองานเชื่อมไฟฟ้า

ติดต่อ โทรศัพท์ 093-3251559 หรือ อีเมล์ teeyai.cod2017@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:08:35