คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน รปภ.หรืองานตามความเหมาะสม : เมืองพะเยา

ชื่อ-นามสกุล นายเอกชัย นิราช อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ข้อเท้า)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-7304082 หรือ อีเมล์ niratch.cru@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:06:19