คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านฝ่ายผลิตหรืองานตามความเหมาะสม : ชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล นายจตุรวิทย์ รักษา อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนเล็กผิดรูป)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานฝ่ายผลิต งานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง Cuting มาก่อน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 097-2166140 หรือ อีเมล์ karanoy1985@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:04:46