คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ : แพรกษา สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายถิรพุทธิ์ ราชกิจ อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ งานคอมพิวเตอร์หรือตามความเหมาะสม ในพื้นที่แพรกษา สมุทรปราการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-1391225, 099-1410914

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:03:01