คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หรืองานตามความเหมาะสม : วังทองหลาง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชยาภรณ์ ทองท้วม อายุ 29 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ งานเอกสาร คอมพิวเตอร์หรืองานตามความเหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี อ่าน/เขียนคล่อง

ติดต่อ โทรศัพท์ 081-1971807 Line ID n_love_t1994 หรือ อีเมล์ asunalove1991@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 14:01:13