คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หรืองานตามความเหมาะสม : วังทองหลาง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวแพรสญา ยานเจริญ อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ งานเอกสาร คอมพิวเตอร์หรืองานตามความเหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี อ่าน/เขียนคล่อง

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-5783999 Line ID Missparseaya1992 หรือ อีเมล์ Parsaya27@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 2/11/2563 เวลา 13:58:13