คนพิการทางการได้ยิน (พูดคุยได้ปกติ) ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม : ชัยภูมิ

ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์ทวี เทียมหินตั้ง อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (1 ข้าง) คุยได้ปกติ มีใบขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงาน Report ประจำห้องพยาบาล พร้อมเรียนรู้ใหม่ๆได้ อดทนต่อความกดดันได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-9745007 หรือ อีเมล์ phongtavee@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/09/2563 เวลา 15:37:06