คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม : หนองค้างพลู กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายนิรุธ อมรหัตถ์ อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา อ่านออก-เขียนได้

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ไม่มีนิ้วมือ 5 นิ้ว)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 096-6497785 หรือ อีเมล์ nirut8601@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/09/2563 เวลา 15:35:52