คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประสานงาน หรืองานตามความเหมาะสม : จตุจักร กทม.

ชื่อ-นามสกุล นาย พงษ์ธณัฐ เปรี่ยมมงคลกุล อายุ 41 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย เดินได้ (แขนขวาผิดรูป)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประสานงาน หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ งานด้าน Retail support งานด้านติดต่อประสานงานเสนอสินค้าไอที

ติดต่อ โทรศัพท์ 086-4009475 หรือ อีเมล์ tanthai0506@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/09/2563 เวลา 15:34:44