คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน : บางนา กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิชาภา ศรียาภัย อายุ 36 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย เดินได้ (กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป หรือตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ทำงานโรงแรมมา 8 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 083-4479294 หรือ อีเมล์ nichaphasriyapai11@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/09/2563 เวลา 15:33:37