คนพิการที่สามารถเดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานทั่วไป : สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (มือซ้ายนิ้วขาด3นิ้วเหลือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อย)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานธุรการ ประสานงานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 061-8288836 หรือ อีเมล์ nnnbbb_2529@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/09/2563 เวลา 15:32:26