คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : สวนหลวง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายธนวัฒน์ จิตรสถาพร อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานคีย์ข้อมูล งานคอมพิวเตอร์หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานทางด้านสร้างเว็บไซต์ และโประแกรมคอมพิวเตอร์ ทำงานรายงานต่างๆ

ติดต่อ Line ID: natnatty987 หรือ อีเมล์ thanawatnat24@yahoo.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/09/2563 เวลา 15:30:03