คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ยะลา

ชื่อ-นามสกุล นายมูซา ยุดทะพันธ์ อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ทำงานได้เหมือนคนปกติ)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-9691750, 096-2699250 หรือ อีเมล์ musa.yudthaphan@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/08/2563 เวลา 15:54:09