คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครสวรรค์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย เดินได้ (ตัดนิ้วมือข้างซ้ายทั้ง 4 นิ้ว ชี้ กลาง นาง ก้อย แต่เหลือนิ้วมือไว้อย่างละครึ่งใช้งานปกติ)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานติดต่อประสานงานหรืองานอื่นตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิการกับหน่วยกาชาติ

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-2890106 หรือ อีเมล์ tawanthip.ploy@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/08/2563 เวลา 15:52:14