คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปราณี ศาลางาม อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล งานเภสัช และงานธุรการในห้องสมุด

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-9382654 หรือ Line Pranee.maew อีเมล์ Pranee1994.20@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/08/2563 เวลา 15:49:50