คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : บางพลัด กทม.

ชื่อ-นามสกุล นาย สุชาติ วิลัยเขวา อายุ 29 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการมองเห็น

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานโอเปอเรเตอร์ งานฟรีแลนด์ งานเทเลเซลล์ งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง ต้องการหน่วยงานที่มีรถไฟฟ้าผ่านเพื่อสะดวกในการเดินทาง

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 081-7609641 หรือ อีเมล์ suchart9670@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/08/2563 เวลา 15:45:02