คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานประจำตามความเหมาะสม : คลองสาน กรุงธนฯ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสาลิณี แสงฝาก อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) สามารถเดินได้ปกติ

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร งานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ หรือ Line 062-9070399

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/07/2563 เวลา 10:16:29