คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : เมืองสมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายศวัส สมัยศรี อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ คอมพิวเตอร์ ประสานงานทั่วไปหรืองานอื่นตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี มีประสบการณ์การทำงานธุรการ ฝ่ายบุคคลมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-7507156 หรือ อีเมล์ bigloveu124@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/07/2563 เวลา 10:14:23