เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร : ลำพูน

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐทพัสส์ สร้อยคำ อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานเอกสาร คีย์ข้อมูลหรือพนักงานทั่วไป

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ทำงานรายงานการขาย รายงานสต๊อกสินค้า

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-8459370 หรือ อีเมล์ nattapat.soikam1452539@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/07/2563 เวลา 13:47:29