คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : เมืองสมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายสมปอง สายบุตร อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (ยังได้ยิน 1 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานฝ่ายการผลิต หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-4740155 หรือ อีเมล์ amlovesomo@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/06/2563 เวลา 15:23:28