คนพิการด้านจิตใจ ต้องการงานทางด้านทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามความเหมาะสม

ชื่อ-นามสกุล นายอรรถพล กาวิชา อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านจิตใจ

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-0960231 หรือ อีเมล์ atthaphon5029@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/05/2563 เวลา 11:15:31