คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานคอมพิวเตอร์หรืองานตามความเหมาะสม : เพชรบูรณ์

ชื่อ-นามสกุล นายกฤตนัย เนตรพัตร อายุ 29 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านคอมพิวเตอร์ งาน Call Center หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์การทำงานคอมพิวเตอร์

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-5124959 หรือ อีเมล์ fluke.kittanai01@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 28/04/2563 เวลา 14:52:44