คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานรับ-ส่งของ หรืองานตามความเหมาะสม : เมืองสมุทรสาคร

ชื่อ-นามสกุล นายไพรัตน์ เรืองศิริ อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานรับ-ส่งของ งานขับรถ หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานขับรถส่งของ

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-7612556 หรือ อีเมล์ mr.lueasiring7@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 28/04/2563 เวลา 14:51:47