คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุลสตรี วารินทร์ อายุ 19 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่อุบลราชธานี

ติดต่อ โทรศัพท์ 099-1712270 หรือ อีเมล์ kullasatri866@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 27/04/2563 เวลา 14:23:17