คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ประชาอุทิศ กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเตย แซ่ลี้ อายุ 20 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกายสามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์การขายในห้าง

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-7875005 หรือ อีเมล์ fawsuay@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 27/04/2563 เวลา 14:22:14