คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา เตชนันท์ อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (สามารสื่อสารได้ปกติ-อ่านปากได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในวันเสาร์/อาทิตย์

ติดต่อ โทรศัพท์ / ID Line 093-0594554 หรือ อีเมล์ rita_slytherin@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 21/01/2563 เวลา 10:57:11