คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน Operator : เตาปูน กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรรุจา ธัญชนินกัญปภา อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านการติดต่อประสานงาน งานบริการลูกค้า ฯลฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเส้นรถไฟฟ้า

ความสามารถ/ทักษะ มีทักษะด้านประสานงาน Call Center สามารถใช้ Microsoft office ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-6635556 หรือ อีเมล์ thunchanin_gunpapha.p@live.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 21/01/2563 เวลา 10:58:49