คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นที่พิมลราช บางบัวทอง

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทรา ยิ้มเปีย อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในพื้นที่พิมลราช บางบัวทอง

ติดต่อ โทรศัพท์ 096-7328483 หรือ อีเมล์ thetan1216@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/01/2563 เวลา 15:29:08