คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้างรายวัน : เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ชื่อ-นามสกุล นายตุ๋ย สุขสำราญ อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม รายได้เป็นรายวัน มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-6936937 หรือ อีเมล์ tuysuksahray@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/01/2563 เวลา 15:27:54