คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : มุกดาหารหรือจังหวัดใกล้เคียง

ชื่อ-นามสกุล นาย สนธยา คล่องดี อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา อนุปริญญา เอกสาขาการศึกษาปฐมวัย

ความพิการ สายตาเลือนราง

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านฝ่ายผลิต งานตามความเหมาะสม

ประสบการณ์

1. บโซร์ล่าตรอน พนักงาน ผลิตเเผงพลังงานเเสงอาทิต หน้าที่ สายงานการผลิต เเละงานที่ได้รับมอบหมาย

2.เทสโก้ โลตัส พนักงานเติมสินค้าและบริการลูกค้าประชาสัมพันธ์และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.บ.ISA. Vallu. ผลิตปลากระป๋อง สายงานการผลิต ในไลน์ผลิต

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-0646827, 096-9324605

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/01/2563 เวลา 15:26:49