คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-ปลวกแดง จ.ชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมจิตร บริรัตน์

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (กำลังศึกษา กศน.ชั้น ม.3)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (นิ้วชี้งอไม่ได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ งานในห้างสรรพสินค้า งาน รปภ. งานประชาสัมพันธ์ หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-4693779

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/01/2563 เวลา 15:25:32