คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นที่ กทม.หรือปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวัฒน์ จำปาแดง อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานประจำตามความเหมาะสม ในพื้นที่ กทม.หรือปทุมธานี

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานทางด้านสรรหาบุคลากร ธุรการการเงิน มีทักษะด้านช่างยนต์ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับขี่รถยนต์ / มอเตอร์ไซต์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-9133909, 084-0814278 หรือ อีเมล์ nongtae_8@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 21/11/2562 เวลา 15:14:50