คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ หรืองานตามความเหมาะสม : บางเขน กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทองนพรัตน์ เทียนชัยมงคล อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการด้านธุรการ เอกสารทั่วไป หรืองานประชาสัมพันธ์

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานด้านเอกสารประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ติดต่อ โทรศัพท์ 094-7707880 หรือ อีเมล์ teenteenteen22@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 21/11/2562 เวลา 15:05:58