คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงานท่องเที่ยว : ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอมรทิพย์ ปิ่นแก้วกาญจน์ อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้าน ล่าม แปลภาษา มัคคุเทศก์ ประสานงานท่องเที่ยว

ความสามารถ/ทักษะ ประสบการณ์ฝึกงานด้านสายตรวจการตำรวจท่องเที่ยว มีทักษะภาษาจีน

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-5545234 หรือ อีเมล์ sambaithao3@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/11/2562 เวลา 15:51:27